DERİN KAZI İKSA SİSTEMLERİ

Derin kazı iksa sistemleri, zaman zaman yapı inşaatlarının temelinde ihtiyaç duyulan önemli sistemlerdir. Yapılacak olan yapının türü, kazı yöntemi ve hatta zemin özellikleri gibi faktörler zaman zaman derin kazı iksa sistemlerinin gerekliliğini ortaya koyabilir.

Yapı ve inşaat alanında kullanılan farklı kazı sistemleri vardır. Ancak temeli en derinden etkileyen ve bu nedenle de çok daha dikkat ve üst seviyede profesyonellik gerektiren kazı çalışmalarının başında derin kazı sistemleri gelir.

 İksa sistemleri,
genel bir tanımla yapı temelindeki toprağın tutunmasını sağlamak, kaymasını önlemek ve böylece inşaat etrafındaki yapıları ve iş sahasını güvenle oluşturmak için uygulanan yöntemlerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yapı inşaatlarının dar olması ve bu darlığın geniş kazılar yapılmasını önlemesi beraberinde komşu yapıların zarar görmemesi için kazıların desteklenmesi gerekliliğini de beraberinde getirir. Bu doğrultuda zemin özelliklerine göre çeşitli iksa sistemlerinin uygulanması şarttır.

İksa sistemleri

Derin Kazı ve İksa Sistemleri Nelerdir?

Yapı inşaatlarında ilk ve en önemli aşama temel açma işlemidir. Temel açma sırasında zeminin ve yapı inşaatı alanının özelliklerine göre ilk kazı aşaması olan derin kazı sırasında iksa sistemleri kullanılır. İksa sistemleri, genellikle yeraltı suyu geçemeyen ve kuru olan zeminlerde kayma riskini ortadan kaldırmak için uygulanır.

Yapı inşaatını desteklemek amacıyla yapılan ve betonarme duvar olarak da bilinen iksa sistemleri; özellikle derin kazı işlemleri sırasında yakın çevredeki topraklarda kaymak olmasını önlemek ve yapı temelini güçlendirmek için uygulanır. Sadece yapı temelinin güçlendirilmesi için değil aynı zamanda yakın çevredeki yolların, alt yapı sistemlerinin ve çalışma sahasının güvenliği için iksa sistemleri önemli rol oynar.

Barankaya Zemin İnşaat firması olarak güçlü ve profesyonel kadromuz, teknik ekipmanlarımız ve makinelerimiz eşliğinde yapı inşaatlarında ihtiyaçlara göre çeşitli derin kazı ve iksa sistemleri kullanmaktayız. Uzmanlarımızın uygulamakta olduğu iksa sistemlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Diyafram Duvar Uygulaması: Özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yapı inşaatı yapılacağı zaman derin kazılarda diyafram duvar uygulaması yapılır. Genellikle geçici olarak yapılan bir uygulama olsa da temelin ve yapı inşaatının ihtiyacına göre kalıcı olarak da yapılabilir. Diyafram duvar uygulamasının temel amacı; yapı temeline suyun girmesini engellemektir. Bu özelliği sayesinde özellikle baraj gövdelerinde set kıyılarında ya da katı atık toplama sahalarındaki yapı inşaatlarında sıklıkla uygulanır.
  • Fore Kazıklı İksa: Aralıklı olarak uygulanan fore kazıklarıyla yapılan derin kazı sistemidir. Yeraltı suyunun olmadığı ve kendisini tutma gücü olan zemin yapılarında fore kazıklı iksa sistemi uygulanabilir. Zeminin özelliklerine ve kazı alanının ihtiyaçlarına göre fore kazıklarının aralıkları arttırılabilir ya da azaltılabilir. Fore kazıklı iksa sistemleri, uzmanlarımız tarafından zemin özelliklerine uygun olarak tasarlanır.
  • Mini Kazık İksa: Fore kazık sistemlerinden daha küçük olan kazıklarla yapıldığından mini kazık uygulaması olarak bilinir. Genellikle dar olan ve büyük makinelerin girmesinin imkânsız olduğu bina içi ve benzeri gibi kazı alanlarında uzmanlarımız mini kazık sistemini uygulamaktadır. Mini kazık sistemi, sarsıntı ve şiddetli gürültü yapmadığı için de özellikle çevresinde çok fazla yapı olan kazılarda tercih edilmektedir.
  • Shotcrete & Zemin Çivisi: Zemin çivileri, zemindeki yükü orantılı bir şekilde zemine aktaran önemli destek unsurlarıdır. Fiber halat ya da çelik çubuk gibi dayanıklı malzemeler ile uygulanan söz konusu sistem sayesinde zeminin daha güvenli olmasıyla birlikte aynı zamanda korozyona karşı aşınmasını önlenebilir. Bunun için deliklerin içlerine çimento dolgusu yapılarak temelin çevresel faktörlere karşı mukavemetinin artması sağlanır.
  • Kesişsen Fore Kazık UygulamasıYeraltı sularının çok fazla olduğu alanlarda yapılan yapı inşaatlarında etkin bir biçimde kullandığımız ve başarılı sonuçlar aldığımız bir sistem uygulamasıdır. Kesişen fore kazıklar sayesinde yapı temeline su girişi önlenir ve böylece zeminin suya bağlı korozyona uğraması önlenir.
  • Geçirimsizlik Perdesi:Tıpkı kesişen fore kazık uygulaması gibi su seviyesinin altında kalan bölgelerde yapılacak olan inşaatlarda temelin yeraltı suyundan etkilenmemesi için uygulanan perde duvar sistemidir.
  • Palplanş Perde:Akarsu ve set kenarı gibi su seviyesi yüksek olan bölgelerde kazılan yapı temellerine hidrolik çekiç ekipmanları ile çakılan ve su gelişini engelleyen diyafram duvarlarıdır.
  • Berlin Duvarı Uygulaması:Tek başına zemini güçlendiren ve zemin mukavemetini arttıran bir sistemdir. Berlin duvarı, kazı seviyesinin altında kalır. Bu sayede zemindeki toprağın direncinin artmasını sağlar.

Katalog

Kataloğumuzu indirmek için tıklayınız